101

ПРОФ. СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Инженер химик

Регионален представител на БАН за Област Бургас. Преподавател в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ - Бургас.

Приоритети:
  • Предучилищно образование – по-малки групи, модернизация на методите на преподаване,
  • Училищно образование - акцент върху професионалното образование, чрез разкриване на нови специалности съобразени с икономическите потребности и нуждите на бизнеса;
  • Висше образование, обвързано с потребности на пазара на труда - разкриване на нови актуални специалности, осигуряване на стипендии за изявени студенти;

Социални услуги с по-голяма ефективност и качество, съобразени с нуждите на хората и проблемите на съвремието:
  • Подкрепа за родителството;
  • Създаване на условия за пълноценна грижа за децата на Бургас;
  • Привличане на средствата за наука и укрепване на научните организации в Бургас;

Наука и научни изследвания, свързани с географски особености на общината:
  • Опазване на морето;
  • Минимизиране на използването на пластмаси.