110

Д-Р БОРИС АНГЕЛОВ

Педиатър

Най-голямата инвестиция в бъдещето на една нация са децата й. В тази връзка приоритет номер едно трябва да е майчиното и детското здравеопазване. Профилактиката, ранната диагноза, ефективното и качествено лечение още в ранна детска възраст осигуряват по-добър живот и здраве на младото поколение. Ще работя и прилагам своите знания и опит за каузата да имаме здрави деца. Доброто нервно-психическо и физическо развитие на децата, ни в колаборация с напредък в образованието, ще даде резултат в изграждане на интелигентни млади хора.

Създаването на Университетска Многопрофилна Детска Болница, спешен детски портал към нея, наличието на всички педиатрични специалности, при необходимост Републикански консултанти, осигуряването на високотехнологично оборудване ще позволи комплексно, бързо и качествено медицинско обслужване на децата от Бургас и Източна България. Ще работя за привличане на педиатри, осигуряване на специализация на новозавършили лекари по приоритетни за общината специалности. Да помним, че здравето не е всичко, но когато го нямяме, “нямаме нищо“!