111

ИВАН ГАВРИЛОВ

Икономист

  • Създаване на фонд за специализацията на завършващите лекари в приоритетни за общината специалности.
  • Създаване на Регионален научен център по генетика, биотехнологии и персонализирана медицина.
  • Създаване на Регионално конгресно бюро, което ще обедини различни конгресно-културни центрове, хотели, туроператори и др. То ще работи за привличане на големи международни събития в Бургас и ще спомогне за удължаване на туристическия сезон.
  • Приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до терени в производствени имногофункционални зони, където има заявени инвестиционни намерения за нови предприятия.
  • Строителство на обслужващи улици и техническа инфраструктура в местността „Мадика“, разширението на промишлена зона „Север“.
  • Четирилентови пътища между Бургас и съседните общини.