113

ЕВЕЛИНА МИХАЛЕВА

Мениджър

Основни акценти:
  • Бургас – градът със собствен почерк и европейска визия!
  • Активна и конструктивна работа по организация на движението. Анализ на съществуващата, надграждане с обществени обсъждания и експертни мнения. Управление на трафика и транспортните потоци.
  • Повече информационни табели и навременна информация в Гугъл.
  • Движение в градска среда – обучения и кампании за безопасността на велосипедистите, най-вече децата, които са застрашени от интензивния трафик в града.
  • По-дълъг туристически сезон – организиране на културни събития с национален характер, фестивали със засилено международно участие.
  • Популяризиране на културните и историческите забележителности, дигитализиране на културното ни наследство и мащабна интернет реклама.
  • Аз живея в Сарафово и ще работя за реконструкция на инфраструктурата и основните артерии, нови детски площадки и места за отдих.