115

ТОДОР ЙОСИФОВ

Мениджър

Моята кауза в Общинския съвет ще бъде свързана с развитие на икономическата среда в Бургас и привличането на нови инвеститори в града ни, които да създават работни места за хората във всяка професия.

Цел в моята работа ще бъде развитието на студентите и учащите, младите родители и семействата. Мисията ми ще бъде да продължим да модернизираме Бургас успешно като интелигентен град, с красива и зелена околна среда, развиваща се инфраструктура и силна икономика.

Аз вярвам в доброто, хуманните каузи и социалната подкрепа, ще работя за хората и ще отстоявам позициите на неправителствения сектор и гражданските инициативи в служба към обществото.

Моите три основни принципа в живота ми са: честност, лоялност и отговорност! Обичам Бургас и вярвам, че заедно ще работим за добрите каузи на града ни!