119

ТИНА ПИСАРОВА

Инженер

  • Увеличаване на общински жилищен фонд за високо квалифицирани специалисти, за млади семейства с висше образование;
  • Организиране и провеждане в детските градини на часове по здраве.
  • Изграждане на здравно-консултативни кабинети „Мама и бебе“ към общинските лечебни заведения;
  • Велополигон за деца-начинаещи велосипедисти;
  • Повече занятия и игра на открито чрез обновяване на дворните пространства и детските площадки в детските градини.