102

ПРОФ. СОТИР СОТИРОВ

Информатик

Заместник ректор по международна дейност и следдипломна квалификация в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, Ръководител на лаборатория по „Интелигентни системи“.

Ще създадем:
  • Електронна платформа, предоставяща информация за различни аспекти на градския живот в реално време.
  • Общински фонд „Наука“ за стимулиране на обмен на преподаватели и студенти и разработване и внедряване на научни разработки.
  • Инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на компаниите.
  • Общинска програма „Стипендии за успешни студенти“.