120

ИВАЙЛО КОЛЕВ

Застраховател

В работата си се срещам както с гражданите , така и с представители на бизнеса. Това ми дава възможност да се запозная с техните проблеми и нужди. В тази връзка съм наясно с необходимостта от създаването на модерни и доразвиването на вече съществуващите индустриални зони в Бургас. Те трябва да привличат все повече нови инвеститори, с екологично чисти и високо технологични производства, които да създават устойчива заетост и да гарантират високо заплащане на местното население. Ще работя в посока повишаване на доходите на хората и подобряване на жизнената им среда.

Като баща на две деца, съответно на две и шест години, ще работя и в сферата на образованието. Мой основен акцент ще бъдат най-малките - в яслите и детските градини, учениците в предучилищна подготовка и начално образование. Опитът ми от практиката ще помогне да работя за подобряване на материалната база и цялостното състояние на учебната среда, за да стане тя още по-приятна и сигурна за нашите деца.