123

КРАСИМИРА МАРКОВИЧ

Икономист

Постоянството и енергията побеждават всичко! Продължавам, да отстоявам интересите на гражданите, повярвали в мен. С тях ще продължим, да вървим напред за още по-красив Бургас!

  • Пропорционална бюджетна политика!
  • Справедливост и прозрачност!