126

ТОДОР КОЛЕВ

Инженер

Приоритети:
  • Развитието на крайните квартали на Бургас, както и техните територии.
  • Създаване на нови промишлени зони за бизнеса;
  • Зони за отдих, зони за спорт, както и детски площадки за най-малките;
  • Развитие и популизиране на туристическите дестинации в община Бургас;
  • Насърчаване и стимулуране на гражданското участие в процеса на рециклиране.