128

СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВ

Инженер

Ще работя за повече и по-пълноценна социална дейност, за привличане на чуждестранни инвестиции и устойчиво развитие на инициативите в областта на образованието.
  • Създаване на нови бизнес зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане.
  • „Първокласно начало“ и за следващите випуски. Всички училища ще предлагат на своите ученици еднакви условия за обучение с ремонтирани класни стаи.
  • Реновиране на спортните площадки, изграждане на видеонаблюдение и отварянето им за безвъзмездно използване от учениците през цялата година.
  • Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове.
  • Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове.

Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“:
  • Подкрепа в дома (почистване, пазаруване, персонална хигиена, медицински консултации)
  • Административни и юридически консултации
  • Социална, емоционална и психологическа подкрепа
  • Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас