130

ГЕОРГИ КУЗМАНОВ

Управител на фирма

Реших да участвам в обществения живот на Бургас, вярвайки, че мога да допринеса за по-добър и качествен живот на гражданите.

Ще насоча моите усилия за привличане на инвеститорски интереси в новоизградени индустриални зони, създаване на нови работни места,подобряване условията на труд и повишаване на работната заплата.

Помагам и ще продължа да полагам усилия за развитието на футбола в Бургас, както и за привличане на повече деца и млади хора да спортуват.