134

ПАВЕЛ ЧЕПОВ

Историк

Образование - ще подготвим бургаските ученици за професионалните предизвикателства на живота!
Култура - ще съхраним старите традиции и ще продължим да обогатяваме културния календар с нови събития и фестивали!
Икономика - ще създадем нови бизнес зони за високо технологични производства и устойчива заетост, гарантиращи високо заплащане!
Туризъм - ще увеличим гостите на град Бургас, чрез изграждане на Етнографски комплекс показващ бита на рибарите!
АЗ МОГА! НИЕ ЩЕ ГО НАПРАВИМ!