136

Д-Р РУМЕН АНГЕЛОВ

Доктор по икономика

  • Завършване на многофукционална зала „Арена Бургас“ - единствената в страната лицензирана за лекоатлетически състезания от най-висок ранг;
  • Надграждане на системата от Бързи автобусни линии;
  • Изграждане на нови индустриални зони - повече възможности за нови инвеститори и създаване на работни места;
  • Подкрепа за развитието на Факултета по медицина за осигуряване на модерно и на световно ниво обучение;