138

АТАНАС БОШЕВ

Политолог

Приоритети:
  • Създаване и оборудване в Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас на детски научен център „ПланетУМ”;
  • Ремонтирани класни стаи с нови мебели и апаратура за всички ученици;
  • Реновиране на спортните площадки и отварянето им за безвъзмездно използване от учениците;