139

СВЕТЛИНА НИКОЛОВА

Акушерка

  • Грижата за бременните жени, бебетата и малките деца е инвестиция в бъдещи здрави поколения, а това гарантира по-добър живот и здраве в бъдеще;
  • Въвеждане на ранно детско здравно образование – организиране и провеждане на часове по здраве в детските градини;
  • Ежегодно организиране и провеждане, с подкрепата на всички лечебни заведения в общината, на периодични профилактични кампании на социалнозначими заболявания;
  • Изграждане на Дневен център за деца и младежи с тежки и множествени увреждания;
  • Създаване на фонд за родители на деца с увреждания с възможност за почасова работа;
  • Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“;
  • Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас;
  • Мобилна администрация за възрастни и трудно подвижни хора;
  • Стимулиране на доброволчеството сред младите хора.