141

МАРТИН СЛАВОВ

Туроператор

Географското разположение на Бургас винаги е било определящо за развитието му. Градът е важен кръстопът между Европа, Близкия Изток и Средиземноморието. С всичките си възможности за транспорт / железопътен, морски, въздушен и сухопътен/ Бургас може да се превърне в един от най-добрите градове за конгресен и бизнес туризъм на Балканите. Изграждането на достатъчно модерна и съобразена с нуждите на бизнеса материална база за провеждането на корпоративни събития ще допринесе за развитието на икономиката не само в този отрасъл, но ще се отрази и на малкия и среден бизнес извън сферата на Туризма.

Обогатяване на културния календар на града чрез съвместна дейност между Община Бургас и всички културни и просветни центрове на територията на общината. Използването на новостроящите се сгради : Дом на НХК, Галерия “Богориди” и Регионална библиотека като притегателен център за среща между поколенията.

Изграждането на Туристически маршрути на територията на Общината, чрез които гостите на града да могат да се докоснат не само до историята на региона, но и до специфичната кулинарна и рибарска култура. Провеждането на ученически кръжоци с местните рибари в местността “Ченгене скеле” посредством изграждането на нов културно-образователен туристически център, посветен на “Рибарството”.

Доразвиването на парк “Минерални бани” и туристически комплекс “Акве Калиде” като притегателно място не само за жителите, но и за гостите на града чрез изграждането на експозиционен и демонстрационен център, който също ще допринесе за обогатяването на културния календар на града.

“Бургас - на младите” - Да се създаде съвет за младежта към Общинска администрация заедно с неправителствения сектор, който да работи по посока насърчаване на младите хора в града активно да участват в обществения живот. Да се изгради доброволческа мрежа и същите да бъдат стимулирани да вземат активно участие в различни акции.