143

ИВАН ВАНКОВ

Журналист

Като кандидат от гражданската квота ще работя за развитието на Бургас. Ще се фокусирам в подкрепата за пенсионерите, представителите на творческите съюзи и жертвите на комунистическия терор.

 • Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“:
  • Подкрепа в дома (почистване, пазаруване, персонална хигиена, медицински консултации)
  • Административни и юридически консултации
  • Социална, емоционална и психологическа подкрепа
  • Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас
 • Ежегодно организиране и провеждане, с подкрепата на всички лечебни заведения в общината, на периодични профилактични кампании на социалнозначими заболявания. Месеци на безплатни профилактични прегледи.
 • На ъгъла срещу Часовника ще бъде изградена 4-етажна сграда, която да се превърне в нов Дом на бургаските художници. Партерът ще е споделено пространство. Там ще има Туристически информационен център със зона за изложби и провеждане на събития. Горните етажи ще са експозиционни зали и ателиета за реставрация.