144

ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Мениджър

Като млад човек, който е избрал да живее и да се развива в България, приемам като своя кауза работата в подкрепа на младите хора в Бургас. Бих работел за осигуряване на възможности за квалификация, развитие и достъп до повече работни места за младите хора. Бих искал да виждам все повече активни младежи, готови да работят за своето бъдеще.

Като общински съветник ще работя за каузи свързани с:
  • професионална квалификация на младежи;
  • стажантски програми за придобиване на опит;
  • изграждане на повече зелени площи, детски площадки и места за отдих;
  • оформяне и изграждане на допълнителни паркоместа в отделните райони.