145

ЛИЛЯНА ДРАГОEВА

Инженер икономист

  • Надграждане и разширяване на социалните дейности свързани с възрастните хора, тяхната подкрепа в дома, в социалното и емоционално им ежедневие и в осигуряване на по-лесен достъп до административни услуги;
  • Повишаване на нивото на грижа за детското здраве с изграждане на модерна детска болница, превръщането на бургаския комплексен онкологичен център в най-модерния и високотехнологичен в страната, за да се осигурят възможно най-добрите условия за диагностика и лечение на бургаските граждани;
  • Работа в насока провеждане на ежегодни профилактични прегледи с подкрепата на общинските лечебни заведения, с цел на възможно най-ранно откриване и лечение на социално значими заболявания;