148

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

Председател на ИКТ клъстер

Петко Георгиев е общински съветник в общински съвет - Бургас мандат 2015г. - 2019г. Той е млад предприемач в областта на иновациите и информационните технологии от вече близо 10 години. Петко Георгиев e инициатор и председател на УС на ИКТ Клъстер - Бургас. Част от успешните инициативи на Клъстера са осигуряване на безплатно обучение за ученици и студенти, привличане на едни от най-големите ИТ компании в Бургас, както и създаване на модерни бизнес и конферентни условия в региона.

ЦЕЛ, МИСИЯ И ВИЗИЯ
Да подкрепя и стимулира местния растеж, както и да промотира Бургас като дестинация за добър живот и бизнес.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ
  • Бургас Smart City - интелигентен град
  • Маркетинг на града
  • Работа с инвеститори
  • Иновационен и технологичен хъб
  • Стратегии за развитие на града и общината
  • Стратегически партньорства
  • Мониторинг на градската екосистема и индикатори
  • Управление на проекти

Повече за Петко Георгиев: https://petkogeorgiev.com/