149

ДЕЯН ДИМИТРОВ

Предприемач

 • Изграждане на системи за контролиран достъп в училищата;
 • Организиране на мероприятия в училища и детски градини за обучения по рециклиране и ползите от това;
 • Създаване на предприемачески център, където ще се генерират идеи и ще се търсят възможности за трансформирането им в бизнес проекти;
 • Разширяване на обхвата на патронажната грижа;
 • Въвеждане на допълнителни електронни услуги;
 • Изравняване на стандартите в благоустройството между ЦГЧ и съставните селища;
 • Благоустрояване на малките населени места:
 • подобряване на транспортната схема;
 • асфалтиране и рехабилитация на основни улици;
 • подобряване на водопреносната мрежа;
 • засилване на дейностите по изграждане на канализация;
 • изграждане на нови тротоарни площи;
 • поставяне на видео наблюдение на входовете на населените места с цел охрана, контрол и превенция на сигурността;
 • създаване на възможности за спорт и развлечения на тинейджъри и Младежи;