105

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

Инженер

Приоритети:
  • Разширяване на сградния фонд на детските градини и училищата чрез ремонт и пристрояване на съществуващи сгради и изграждане на нови;
  • Всяко ДЕТЕ има потенциал за успех. Най-важната инвестиция на един град е инвестицията в неговите деца;
  • По-отговорни и по–квалифицирани УЧИТЕЛИ, със свободата и енергията да избират иновативни педагогически, управленски и технологични методи на обучение;
  • Изграждане на общински модел за приобщаване на РОДИТЕЛИТЕ – мотивиране и трениране на успешни родители, добри практики за ефективно взаимодействие;
  • Привлекателно професионално образование - включване на ученици с високи резултати, по-силно участие на бизнеса при създаването на учебни програми и планове и осигуряване на качествено обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда;