151

ДИМИТЪР ЛЮДИЕВ

Мениджър

  • Създаване на нови бизнес зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане.
  • Подкрепа за инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на компаниите.
  • Закупуване на 56 електробуса последно поколение, което ще ни позволи да учестим разписанията по натоварените линии, да разширим обхвата на транспортната услуга.
  • „Първокласно начало“ и за следващите випуски. Всички училища ще предлагат на своите ученици еднакви условия за обучение – ремонтирани класни стаи, обзаведени с нови мебели, които дават възможност за гъвкаво използване на средата, оборудвани със съвременна техника и електронно учебно съдържание.
  • Реновиране на спортните площадки, изграждане на видеонаблюдение и отварянето им за безвъзмездно използване от учениците през цялата година.