106

Д-Р АНТОНИО ДУШЕПЕЕВ

Лекар

Грижата за бременните жени, бебетата и малките деца е инвестиция в бъдещи здрави поколения. В Общинския съвет ще подкрепя Димитър Николов за изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване.

  • Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове.
  • Ежегодно организиране на месеци на безплатни профилактични прегледи.

Комплексен онкологичен център - Бургас ще стане най-модерният в България със затваряне на цикъла от предоставяни медицински услуги - дооборудваме го с ПЕТ скенер, гамакамера за брахитерапия, осигуряване на максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на ракови заболявания. Вече стартира изграждането на нова сграда към КОЦ, в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор „Брахитерапия“ към Отделението по лъчелечение. Подкрепа за развитието на Факултета по медицина за осигуряване на модерно и на световно ниво обучение.