107

ПЕТЪР СТАТЕВ

Архитект

Общинските съветници не трябва да вървят след събитията, а да ги създават. Като специалисти те трябва да планират бъдещето развитие на града.

Ще създадем Програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства и Звено за ремонт и поддръжка "Общински имоти, услуги и ремонти" и инспекторат за борба с вандализма.

Ще рехабилитираме основни улици и булеварди и ще увеличим чувствително броят на засадените на нови фиданки в зелената система на Бургас.

Сътрудничеството на Община Бургас със Съюза на архитектите в България дава възможности за израстване на града като културен център от национално и интернационално ниво.