108

КАЛОЯНА ЖИВКОВА

Пиар специалист

В Общинския съвет ще подкрепя Димитър Николов за изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване.

  • Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове.
  • Ежегодно организиране на месеци на безплатни профилактични прегледи.
  • Ремонтирани класни стаи във всички училища.
  • Намаляване броя на децата в групите на детските градини.
  • Надграждане на системата за мониторинг на въздуха, модернизиране на мобилната лаборатория с допълнителни функции за измерване показателите на атмосферния въздух.
  • Грижа за зелената система на Бургас. В следващите четири години чувствително ще се увеличи броят на засадените нови фиданки.
  • Програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства.
  • Арт галерия „Богориди“. На ъгъла срещу Часовника ще бъде изградена 4-етажна сграда, която да се превърне в нов Дом на бургаските художници.